כיתה ז'

ביום חמישי תתקיים בע"ה משימת הערכה מטעם המפמ"ר.

המשימה תכלול את כל החומר שנלמד השנה במסגרת שיעורי מדעים, כולל מיומנות שונות שתרגלנו במהלך השנה. 

הציון במשימה מהווה חלק ניכר מהציון הסופי במחצית זו בתעודה.


בהמשך מובאים מגוון עזרים, כדאי להתמקד בנושאים שפחות מובנים, או להקדיש יום לכל נושא.

אני זמינה לסיוע ולשאלות, מוזמנים לפנות!

הבחינה תכיל שאלות העוסקות בנושאים הבאים:

 • גוף, חומר - הגדרות ומיון. מה מאפיין כל גוף/חומר, מהו חפץ וכיצדבוחרים מאיזה חומר כדאי ליצור חפצים שונים.
 • מסה ונפח- הכרות עם שיטות מדידה ויחידות מידה רלוונטיות. כולל:
   • מהי ההגדרה של מסה ומהי ההגדרה של נפח.
   • באילו כלים נהוג למדוד נםחים ומסה.
   • המרת יחידות כמו : ק"ג, גרם ו- ליטר, מ"ל וסמ"ק.
 • מצבי הצבירה של החומר- גז, נוזל ומוצק: מהם ומה מאפיין אותם.
 • המבנה החלקיקי של החומר: ממה מורכב החומר? גודל החלקיקים, כמות החלקיקים תנועת החלקיקים וכוחות משיכה בינהם.   
   • כולל ציור נכון של החלקיקים במצבי הצבירה השונים.
   •  רצוי לחזור על טבלת ניסויי הדחיסה שעשינו יחד בכיתה
   • חוק שימור המסה- ברמה שנלמדה בכיתה.
   • הגזים באוויר: חמצן, חנקן ופחמן דו חמצני (כולל 2-3 תכונות עיקריות של כל גז)
 • שמות תהליכי המעבר בין מצבי הצבירה השונים (עמוד121 בספר). כולל המראה וריבוץ
    • לא לשכוח ללמוד על ההבדלים שבין המסה והתכה
    • לא לשכוח ללמוד על ההבדלים שבין רתיחה והתאדות

מצגת מהשיעור- מצבי הצבירה של החומר 


התא החי

·         מסה ונפח של גופים

          ·         גוף וחומר

·         חומרים תכונות ושימושים

·         אפיון חומרים 

·         שימושים בחומרים

·         גזים תכונות ושימושים

·         האוויר תכונות ושימושים

·         נוזלים תכונות ושימושים

·         מים תכונות ושימושים

·         מוצקים: תכונות ושימושים

·         מתכות תכונות ושימושים

·         תהליך תיכון

·         מוצרים – פתרונות טכנולוגיים

·         השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה


                ·      מערכת ההובלה

·        מאפייני חיים וצרכים לקיום חיים

·      מים בגופם של יצורים חיים

·      הובלה בצמחים; מאזן מים בצמח

·      הובלה באדם

·      הגוף כמערכת על בדגש על מערכת ההובלה ומערכת הנשימה

·      בריאות האדם, איכות חיים ודרכים לשמירתן

·      בריאות ומערכת הדם

·      שמירה על מאזן מים ומאזן חום תקינים בגוף

     3. סוגי אנרגיה המרה ושימור, חום וטמפרטורה 

·      סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה, חוק שימור האנרגיה

·      אנרגיה: סוגים, המרות ומעברים

·       חימום וקירור

·      חוק שימור האנרגיה