อบรมข้าราชการใหม่ รุ่น 2 / 61

อัพเดทล่าสุด : 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.09 น.โครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2560

เอกสารดาวน์โหลด ประกอบด้วย
     - คู่มือเตรียมความพร้อม
     - หนังสือเชิญเข้าอบรม
     - ตารางการอบรม
     - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม
     - ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System

***อกสารดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างข้อความนี้***
 
คู่มือเตรียมความพร้อม >>>ดาวน์โหลด<<<

หนังสือเชิญอบรม
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร >>ดาวน์โหลด<<
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ >>ดาวน์โหลด<<
     - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร >>ดาวน์โหลด<<
     - โรงพยาบาลพิจิตร >>ดาวน์โหลด<<
     - โรงพยาบาลกำแพงเพชร >>ดาวน์โหลด<<
     - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก >>ดาวน์โหลด<<ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและสถานะการชำระเงิน >>ได้ที่นี่<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม

      1. เขียนใบสมัครแล้วส่งใบสมัครมาที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ส่งได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางแฟกซ์ที่เบอร์ 055-311992 หรือถ่ายรูปภาพใบสมัคร(ที่ชัดเจน) ส่งมาทางช่องทาง ดังนี้

                    - E-mail : training@scphpl.ac.th                LINE ID : phctraining

       2. ชำระเงินสนับสนุนการอบรมฯ โดยชำระเงินผ่านระบบ Teller payment system ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ “ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller payment system” ที่แนบมาพร้อมนี้

             *หมายเหตุ*

Ø ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ

Ø ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน 1 คนต่อผู้สมัคร 1 ใบ หากไม่เพียงพอสามารถถ่ายเอกสารได้

Ø ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 15 บาทต่อการชำระเงิน 1 คน


   3. เมื่อชำระเงินแล้วขอให้ส่งเอกสารการชำระเงินสนับสนุนการอบรมฯจากธนาคารกรุงไทยพร้อมใบสมัครให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ทางแฟกซ์ / E-mail / LINE ID ข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อกลุ่มงานบริการวิชาการ 0-5531-1025 ต่อ 644 09-1071-4845

E-mail : training@scphpl.ac.th             LINE ID : phctraining  

ผู้ประสาน : นางสาวกชพร เพียรรุ่งเรือง (เมย์) เบอร์โทรติดต่อ : 08-7314-5411

หรือผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เภสัชกรหญิงนภา ทองกิจ เบอร์โทรติดต่อ : 08-1596-6913

Comments