งิ้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นงิ้ว   


ชื่อวิทยาศาสตร์         Bombax ceiba L.

ชื่อวงศ์                      BOMBACACEAE

ชื่อทั่วไป                    บักมี้ (จีน), งิ้วปง, งิ้วปกแดง, สะเน้มระกา(ชอง-จันทบุรี), งิ้วแดง(กาญจนบุรี), งิ้วบ้าน(ทั่วไป)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

                      งิ้ว เป็นพรรณไม้ยืนต้น ผลัดใบขนาดใหญ่ จะแตกกิ่งก้านสาขาออกตามเรือนยอดของต้น ซึ่งตามลำต้นจะมีหนามปลายแหลมคมติดอยู่ทั่วไป

                            ทั้งลำต้น มีเนื้อฟ่าคล้ายไม้คอร์กหนาลำต้นจะ สูงประมาณ 25-30 เมตร

                     ใบงิ้ว เป็นไม้ใบรวม ก้านใบก้านหนึ่งจะมีใบย่อยอยู่ 4-7 ใบซึ่งใบย่อยนี้จะเรียงกันคล้ายกับรูปนิ้วมือ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปมนรีปลายแหลม 

                              โคนใบค่อย ๆ เรียวเข้าหาก้านใบขนาดของใบย่อย กว้างประมาณ 1.5-2.5 นิ้วยาว 6-10 นิ้วมีสีเขียวและจะไม่มีขน

                    ดอกงิ้ว เป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายกิ่งหรือตามปลายยอด ดอกมีขนาดใหญ่สีชมพูแกมเลือดหมู สีแดง สีแสด และมีที่เป็นสีทองแต่หาได้ยาก           
                                         ดอกมีกลิ่นหอมเอียน ออกดอกเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3-5 ดอก ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วยแข็งๆ หรือเป็นกลีบเลี้ยงติดกัน         
                                          
ปลายแยกออกเป็น
5 กลีบขนาดเล็ก สีเขียวอ่อน ส่วนกลีบดอกมีขนาดใหญ่และหนามี 5 กลีบ เป็นรูปขอบขนาน เมื่อดอกบานเต็มที่จะมี
                                        
                                         ขนาดกว้างประมาณ
8-10 เซนติเมตร ปลายกลีบจะแผ่ออกและม้วนกลับมาทางขั้วของดอก หลุดร่วงได้ง่าย ดอกมีเกสรตัวผู้ เป็นเส้นยาว

                             จำนวนมาก เรียงกระจายเป็นวงรอบ สีขาวปนสีชมพู ส่วนเกสรตัวเมียมี 1 อัน สีชมพู บริเวณปลายเป็นจุดสีเข้มมีความเหนียวส่วนรังไข่จะ        
                                     อยู่เหนือวงกลีบโดยจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนมกราคมต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้นๆถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะทิ้งใบก่อนมีดอก

                   ผลงิ้ว ขนาดใหญ่ ลักษณะของผลเป็นรูปมนรี ที่ปลายทั้งสองข้างของผลจะแหลม เมื่อผลอ่อนเป็นสีเขียวพอแก่เป็นสีน้ำตาลเปลือกของผลแข็ง

                                        ยาวประมาณ
6-8 นิ้วภายในผลมีเส้นใยเป็นปุยสีขาว และเมล็ดสีดำมากมาย

สรรพคุณ               ราก    รสจืดเย็น ขับปัสสาวะ เป็นยากระตุ้น และยาบำรุง

แหล่งอ้างอิง  http://www.samunpri.com/งิ้ว/

 

Comments