กรรณิกา


Related image       

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Nyctanthes abor-tristis Linn.

ชื่อวงศ์ :                VERBENACEAE

ชื่อทั่วไป  :            กันลิกา

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : 

                               เป็นไม้พุ่ม ใบเดี่ยวหนาค่อนข้างแข็ง ปลายแหลม หยาบ ดอกเป็นช่อ คล้ายดอกพุดฝรั่ง มี 5-7 กลีบ สีขาว ก้านดอกสีแดงหรือส้ม นิยม                                              ปลูกเป็นไม้ประดับ ขยายพันธุ์โดยการปักชำ

สรรพคุณ : 

    • ต้น          รสขมเย็นหวานฝาด แก้ปวดศรีษะ แก้ปวดข้อ แก้ไข้
    • เปลือก     รสขมเย็น  ใช้เปลือกต้นชั้นใน ต้มดื่้มแก้ปวดศรีษะ
    • ดอก        รสขมหวาน แก้ไข้ แก้ลมวิงเวียน

แหล่งอ้างอิง :  https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C/กรรณิกา

ชื่อวิทยาศาสตร์  Nyctanthes abor-tristis Linn.

ชื่อวงศ์ :                VERBENACEAE

ชื่อทั่วไป  :            กันลิกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

   Nyctanthes arbor-tristis, the night-flowering jasmine or parijat, is a species of Nyctanthes native to South Asia and Southeast Asia.  Nyctanthes arbor-tristis is a shrub or a small tree growing to 10 m (33 ft) tall, with flaky grey bark. The leaves are opposite, simple, 6–12 cm (2.4–4.7 in) long and 2–6.5 cm (0.79–2.56 in) broad, with an entire margin. The flowers are fragrant, with a five- to eight-lobed white corollawith an orange-red centre; they are produced in clusters of two to seven together, with individual flowers opening at dusk and finishing at dawn. The fruit is a flat brown heart-shaped to round capsule 2 cm (0.79 in) diameter, with two sections each containing a single seed.

 

สรรพคุณ: (Properties)  

It can help in the treatment of inflammatory conditions like arthritis, fevers related to malaria and protozoan diseases especially leishmaniasis.

Comments