โกฐจุฬาลัมพาImage result for โกฐจุฬาลัมพา   


ชื่อวิทยาศาสตร์         Artemisia annua L.

ชื่อวงศ์                      COMPOSITAE

ชื่อทั่วไป                    โกฐจุฬาลัมพาจีน, โกฐจุฬา, ชิงฮาว, แชเฮา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นโกฐจุฬาลัมพา เป็นไม้ล้มลุก มีอายุเพียงปีเดียว มีความสูงได้ประมาณ 0.7-2 เมตร แตกกิ่งมาก ทั้งต้นมีกลิ่นแรง มีขนขึ้นประปราย หลุดร่วงได้ง่าย

ใบโกฐจุฬาลัมพา ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ เนื้อใบบาง กว้าง 2-6 ซม. ยาว 3-7 ซม. ขอบใบหยักลึกแบบขนนก 3 (หรือ 4)ชั้น เป็น 5-8 คู่ เส้นกลาง                                            ใบเด่นชัดบริเวณใกล้แกน

ดอกโกฐจุฬาลัมพา ดอกช่อสีเหลืองอ่อน ช่อดอกเป็นช่อแยกแขนงรูปพีระมิดกว้าง ช่อแขนงเป็นช่อกระจุกแน่น รูปทรงกลม มีจำนวนมาก อยู่ห่างๆกัน                                                    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.5 มิลลิเมตร ก้านดอกย่อยสั้น กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายหยักเป็นฟัน 5 ซี่ มีกลิ่นเฉพาะ

ผลโกฐจุฬาลัมพา จะเป็นผลแบบผลแห้ง เมล็ดล่อนรูปไข่แกมรี มีขนาดยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร


สรรพคุณ    
ใบและเรือนยอด(ที่มีดอก)แห้ง แก้ไข้เจลียง (คือไข้ที่มีอาการจับวันเว้นวันเป็นไข้จับสั่นประเภทหนึ่ง) แก้ไข้เพื่อเสมหะ ไข้มาลาเรีย แก้หืด                                      แก้หอบ แก้ไอ ใช้เป็นยาขับเหงื่อ แก้ดีซ่าน แพทย์แผนจีนใช้แก้ไข้อันเกิดจากความร้อนในฤดูร้อน แก้ไข้ต่ำๆที่ไม่มีเหงื่อ แก้ไข้อันเนื่องจาก                                    วัณโรค และแก้ไข้จับสั่น แก้ริดสีดวงทวาร


แหล่งอ้างอิง    
http://www.samunpri.com/โกฐจุฬาลัมพา/


Comments