คำไทย

Related image   ชื่อวิทยาศาสตร์        Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

ชื่อวงศ์                      BIXACEAE

ชื่อทั่วไป                    แสด, มะกายหยุม (ภาคเหนือ) , คำเงาะ, คำแงะ, คำแสด, คำแฝด (กรุงเทพฯ) , ชิติหมัก (เลย), หมากมอง (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) , ส้มปู้, จำปู้                                     (เขมร-สุรินทร์) , ชาด , ดอกชาติ (ภาคใต้), ชาตี, คำยง, ชาดี (เขมร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

                  คำไทย เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหนาทึบ แตกกิ่งก้านสาขามาก เปลือกลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา

                  ใบคำไทย ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบต้น รูปไข่หรือรูปหัวใจ กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 11-18 เซนติเมตร เส้นใบสีแดงออกจากฐาน                                            
                             โคนใบมน ปลายใบ แหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบบางเกลี้ยง นุ่ม สีเขียวเหลือบแดง ใบอ่อนมีสีแดง ก้านใบยาว

                  ดอกคำไทย ออกเป็นช่อตั้งเป็นช่อเชิงหลั่น หรือช่อแยกแขนงบริเวณปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมี  5-10 ดอก กลีบดอกรูปไข่ยาว สีขาวแกมชมพู
                            
                            หรือสีชมพูอ่อน กลีบรองดอกมีขนาดเล็ก สีเขียว
5 กลีบ และมีต่อมอยู่ที่ฐาน กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกจากกัน ดอกอ่อนจะกลม ผิวสีแดง มีเกสร

                  ตัวผู้จำนวนมาก อับเรณูโค้งงอ มีช่อง เปิดด้านบน รังไข่มีขนรุงรัง มีเกสรตัวเมีย 1 อัน ภายในมีช่อง 1 ช่อง มีไข่อ่อนจำนวนมาก

                  ผลคำไทย แห้งแตกเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม มีขนสีแดงเข้มทึบยาวปกคลุม คล้ายผลเงาะ ผลแก่จัดแตกออก 2 ซีก ภายในมีเมล็ด
                    
                            จำนวนมาก
 เมล็ด กลมเล็ก สีน้ำตาลแดง เนื้อหุ้มเมล็ดมีสีแดงหรือสีแสด


สรรพคุณ

       ดอก - บำรุงสมอง บำรุงประสาท


แหล่งอ้างอิง 
http://www.samunpri.com/คำไทย/คำไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์        Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

ชื่อวงศ์                      BIXACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์   

It is a medium-size, evergreen tree growing up to 18 m with beautiful yellow flowers. It is often used as shade tree in cocoa, coffee and tea plantations. In Thailand it is the provincial tree of Chaiyaphum Province and some places in the country are named after it.

Leaves are alternate, pinnately compound, with slender, green-reddish, tinged axis and 6 to 12 pairs of leaflets on short stalks, rounded at both ends.

 

 

สรรพคุณ                   

It can be used in the treatment of stomach troubles laxatives and venereal diseases.

Comments