อ้อยแดง


ชื่อสมุนไพร                           อ้อยแดง          

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Saccharum officinarum Linn.

ชื่อวงศ์                                   GRAMINAE

ชื่อทั่วไป                                 อ้อย อ้อยขม อ้อยแดง อ้อยตาแดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์         

                                              ลำต้นแข็งแรง ต้นมีลักษณะคล้ายต้นอ้อยทั่วไป แต่จะมีสีม่วงแดง ถึงดำ มีไข สีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ลำต้นกลมยาว เห็นข้อและปล้อง                                                             ชัดเจน แต่ละปล้องอาจยาวหรือสั้นก็ได้  ผิวเรียบ

   เปลือกสีแดงอมม่วง มีตาออกตามข้อ ลำต้นแข็งเป็นมัน เนื้ออ่อน ฉ่ำน้ำ เปลือกมีรสขม น้ำไม่ค่อยหวานแหลมเหมือนอ้อยธรรมดา มักมีรากอากาศอยู่      ประปราย

สรรพคุณ                              ต้น, น้ำอ้อย ช่วยแก้หนองใน

แหล่งอ้างอิง                

ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : phargarden.com

http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=150

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

https://medthai.com/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/รูปภาพ


ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:52
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:53
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:53
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:53
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:53
Comments