เอ็นอ้า


ชื่อสมุนไพร                            เอนอ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์                      Osbeckia stellata ฺBuch.-Ham.ex Ker Gawl

ชื่อวงศ์                                    MELASTOMATACEAE

ชื่อทั่วไป                                 โคลงเคลง เหมร(ใต้) พญารากขาว(กลาง) หญ้าพลองขน(ชุมพร) 

                                               อ้าน้อย(เชียงใหม่) เอนอ้าน้อย(อุบลราชธานี) เอนอ้าขน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์      

                                              เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร กิ่งก้านสีแดงเข้ม มีขนปกคลุมทีกิ่งและใบ ใบเดี่ยวออก

                                              ใบ รูปรีแกมขอบขนาน มีเส้นใบสามเส้นจากโคนใบถึงปลายใบ มีขนละเอียดปกคลุมทั่วไป

                                              ดอก เป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 3 – 5 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ มีสีชมพูออกม่วง เวลาบานจะอ้าออก ออกดอกตลอดปี ผลสุกจะแตกออก มีเนื้อภายใน                                               สีม่วงเข้ม มีรสหวาน

สรรพคุณ     

                                              ราก และใบ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ต้มกินสำหรับการที่แม่อยู่กำกินผิด (อาการผิดสำแดงจากการกินของแสลงของผู้หญิงหลังคลอด) ทั้งยังสามารถ                                                 ใช้ในรายที่มีการตกเลือดมากผิดปกติ

แหล่งอ้างอิง               

มหัศจรรย์แห่งสมุนไพรไทย

http://thaiherb-tip108.blogspot.com/2011/03/blog-post_4637.html

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization

http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search.asp?txtsearch=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87&bnsearch=Search

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:03
Comments