ว่านนางคำ
ชื่อสมุนไพร                         ว่านนางคำ                         

ชื่อวิทยาศาสตร์                   Curcuma aromatica Salisb.

ชื่อวงศ์                                 ZINGIBERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์          

                                            เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าและหัวสีเหลืองอยู่ใต้ดิน มีลำต้นแทงขึ้นมาจากหัว หัวมีกลิ่นหอม
                                            แตกแขนงเป็นแง่งคล้ายขมิ้นชัน เนื้อในเมื่อหักดูจะมีสีเหลืองเข้ม
                                            หรือสีทองดูสวยงาม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหัวไปปลูก

 ใบ มีใบเป็นใบเขียว ออกเป็นกระจุกใกล้กับรากประมาณ 5-7 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปหอกกว้าง ปลายใบเรียวแหลม ใต้ท้องใบมีขน ใบมีความกว้าง  ประมาณ 10-14 เซนติเมตรและยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร

 ดอก ออกดอกเป็นช่อเชิงลด มักมีดอกก่อนใบงอกจากเหง้า มีช่อดอกยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร มีใบประดับที่ปลายช่อมีสีชมพู ใบประดับที่รองรับมีดอก  สีขาวแกมสีเขียว ปลายโค้งยาวได้ถึง 6 เซนติเมตร ส่วนใบประดับย่อยมีสีขาว ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบดอกมี  สีขาวแกมชมพู แฉกกลางเป็นรูปไข่กว้าง แฉกข้างเป็นรูปขอบขนาน กลีบปากเป็นรูปโล่แยกเป็น 3 แฉก มีสีเหลืองเข้ม

สรรพคุณ                            หัว ช่วยแก้กามโรค
                                            ราก ช่วยรักษาโรคหนองในเรื้อรัง ใช้เป็นยาสมานแผล


แหล่งอ้างอิง     

เว็บไซต์สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ศุนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 


ą
นางสาวกัญญาวีร์ แสงอ่อน,
13 มี.ค. 2560 09:05
ą
นางสาวกัญญาวีร์ แสงอ่อน,
13 มี.ค. 2560 09:05
Comments