ตะลิงปลิง

                        

ชื่อสมุนไพร                           ตะลิงปลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Averrhoa bilimbi L.

ชื่อวงศ์                                  OXALIDACEAE

ชื่อทั่วไป                                มูงมัง (เกาะสมุย), กะลิงปริง ลิงปลิง ลิงปลิง ปลีมิง (ระนอง), บลีมิง (นราธิวาส), มะเฟืองตรน,หลิงปลิง (ภาคใต้) เป็นต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์    ไม้ต้น

                                              ใบ     เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบสีเขียวอ่อนมีขุยนุ่มปกคลุม ใบคล้ายรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ในหนึ่งก้านจะมีใบย่อยประมาณ 11-37 ใบ                                                              ขนาดใบกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร

                                              ดอก  ดอกตะลิงปลิง จะออกดอกเป็นช่อหลายช่อ ตามกิ่งและลำต้น โดยในแต่ละช่อจะมีความยาวไม่เกิน 6 นิ้ว ลักษณะดอกมีกลีบ 5 กลีบ ดอกสีแดง                                                            เข้ม มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบสีเขียวอมชมพู มีเกสรกลางดอกสีขาว

                                              ผล    ลักษณะกลมยาวปลายมน ผลยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร เป็นพูตามยาว ออกผลเป็นช่อห้อย ผิวของผลมีลักษณะ                                                              เรียบ สีเขียว แต่เมื่อสุกแล้วจะกลายเป็นสีเหลือง เนื้อข้างในเป็นเนื้อเหลว มีรสเปรี้ยว และมีเมล็ด ลักษณะของเมล็ดตะลิงปลิงจะแบนยาว มีสีขาว

สรรพคุณ   

                                              ผล ใช้เป็นยาบำรุงแก้อาการปวดมดลูก แก้เสมหะเหนียว ฟอกโลหิต

แหล่งอ้างอิง    คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล     

  http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=22

เว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
,เว็บไซต์ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87/ตะลิงปิง /                    Averrhoa bilimbi L.

ชื่อวิทยาศาสตร์           Averrhoa bilimbi L.

ชื่อวงศ์                         OXALIDACEAE                      

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    (characteristics of botanical science)      

Growth Form: Small tree, able to grow up to about 5 - 10 m tall.

Trunk: Short trunk which branches out into a number of upright branches.

Foliage: Green leaves, alternate arrangement and usually clustered at the branch tips, measuring about 30 - 60 cm long, each leaf has about 11 - 37 ovate to oblong leaflets measuring about 2 - 10 cm long and 1.2 cm wide.

Flowers: Small purplish-red flowers borne in a pendulous panicle inflorescence, 5-petaled and fragrant, each inflorescence has about 60 flowers.

Fruits: Fruit is ellipsoid to obovoid in shape, turns from light green to yellowish-green when ripen, measuring about 4 - 10 cm long.

[Others]: Averhhoa bilimbi is closely allied to the Averhhoa carambola (Starfruit), they share some of the same names despite being very different fruits   

สรรพคุณ  (Properties):          

               In Malaysia, the leaves are used to treat itch and cough, and together with fruits, to treat syphilis. In Indonesia, the leaves are applied to boils and used to treat rheumatism, fever, diabetes and whooping cough. In the Philippines, the leaves are applied as a paste on itches, swellings of mumps and skin eruptions.)

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:23
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:23
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:23
Comments