ราชาวดีป่า

ชื่อสมุนไพร                         ราชาวดีป่า       

ชื่อวิทยาศาสตร์                   Buddleja asiatica Lour.

ชื่อวงศ์                                 SCROPHULARIACEAE

ชื่อทั่วไป                               เกี๊ยงพาไหล, ไคร้หางหมา, ดอกฟู, มะหาดน้ำ, หญ้าน้ำแป้ง, หัวเลื่อน, ไคร้บก, ปวกน้ำ,

                                             ดอกด้ายน้ำ, ดอกด้ายหางหมา, ดอกถ่อน, ฟอน,   

                                             ดอกแม่ม่าย, แม่ม่าย, งวงช้าง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์    

                                             ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูง 1-5 เมตร

  ใบ    ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแคบ มีขนนุ่มละเอียดสีขาวแน่นหนาที่ท้องใบ

  ดอก  ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวถึงม่วงอ่อน

  ผล    ผลแห้ง รูปกระสวย แตกตามตะเข็บเป็น 2 ฝา

สรรพคุณ                             
                                             ใบและลำต้น ต้มน้ำล้างช่องคลอดแก้หนอง

แหล่งอ้างอิง     

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

http://pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=381

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search.asp?txtsearch=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2&bnsearch=Search


ą
171574.jpg
(145k)
นางสาวกัญญาวีร์ แสงอ่อน,
13 มี.ค. 2560 08:51
Comments