ไผ่เหลืองชื่อสมุนไพร                           ไผ่เหลือง                              

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Bambusa vulgaris Schrad.

ชื่อวงศ์                                   POACEAE    

ชื่อทั่วไป                                ไผ่เหลือง, ไผ่หลวง, จันคำ,ไผ่จีน , ไผ่รีไช

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์      

                                             ไผ่เหลือง ลำต้นมีสีเหลือง และแถบเขียวริ้วตามความยาวของปล้อง ผิวเกลี้ยง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 – 12 เซนติเมตร ปล้องยาว                                                                    ประมาณ 20-25 เซนติเมตร หน่ออ่อนมีสีเหลืองอ่อน

                                             ใบ ยอดกาบจะมีฐานกว้าง ยอดแหลมและสั้น

                                             ดอก มีการพัฒนาการออกดอกเป็นลำหมุนเวียนกันไปทุกปีไผ่ชนิดนี้ไม่ตายภายหลังการออกดอก

สรรพคุณ   

                                             ตา รสเค็มกร่อย ใช้ตาไผ่เหลือง 7 ตา ต้มเอาน้ำดื่มแก้สตรีตกเลือกมาก หรือเลือดไหลไม่หยุด

แหล่งอ้างอิง     

แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรไทยมากกว่า 999 ชนิด พร้อมรายละเอียดรูปภาพ ประโยชน์ และสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดทั้งสมุนไพรสด-แห้ง

http://www.samunpri.com/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87

ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต  Living Plants Database

http://www.qsbg.org/Database/plantdb/lcd/living-specimen.asp?id=2860ไผ่เหลือง /                 Bambusa vulgaris Schrad.

ชื่อวิทยาศาสตร์          Bambusa vulgaris Schrad.

ชื่อวงศ์                        POACEAE    

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

          Bambusa vulgaris forms moderately loose clumps and has no thorns. It has lemon-yellow culms (stems) with green stripes and dark green leaves. Stems are not straight, not easy to split, inflexible, thick-walled, and initially strong.  The densely tufted culms grow 10–20 m (30–70 ft) high and 4–10 cm (2–4 in) thick.  Culms are basally straight or flexuose (bent alternately in different directions), drooping at the tips. Culm walls are slightly thick. Nodes are slightly inflated. Internodes are 20–45 cm (7.9–17.7 in). Several branches develop from mid-culm nodes and above. Culm leaves are deciduous with dense pubescence. Leaf blades are narrowly lanceolate.     

สรรพคุณ       

            Golden bamboo is considered in many traditions across Asia to have medicinal value. Many uses are found in herbal medicine, though the effects are not clinically proven. In Java, water stored in golden bamboo tubes is used as a cure of various diseases. In the Congo, its leaves are used as part of a treatment against measles; in Nigeria, an infusion of macerated leaves is taken against sexually transmitted diseases and as an abortifacient - the latter has been shown to work in rabbits

ą
184.jpg
(36k)
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:08
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:08
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:09
Comments