ผักปลังชื่อสมุนไพร                          ผักปลัง

ชื่อวิทยาศาสตร์                    Basella alba L.

ชื่อวงศ์                                  BASELLACEAE

ชื่อทั่วไป                               ผักปลังใหญ่ (ภาคกลาง) ผักปั๋ง (ภาคเหนือ) ผักปลังขาว ผักปลังแดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์    

                                             ไม้เลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำ  สีเขียวหรือสีแดง 

                                             ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ยาว 0.5-4.5 เซนติเมตร กว้าง 0.2-2.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม  ฐานใบรูปลิ่ม  ขอบใบเรียบ  ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน  ก้านใบ                                                              ยาว 0.2-1.5 เซนติเมตร ผิวด้านนอกเกลี้ง

                                             ช่อดอก แบบช่อเชิงลด ยาว 0.3-3  เซนติเมตร ออกที่ซอกใบ  ก้านช่อดอกยาว 0.5-3.5  เซนติเมตร  ใบประดับมี 1 ใบรองรับดอกย่อยแต่ละดอก  รูปใบ                                                             หอกหรือรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.1-0.5  มิลลิเมตร กว้าง 0.1-1 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอกย่อยไม่มีกลีบเลี้ยง  กลีบรวม สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน รูป                                                             ระฆัง ยาว 0.1-3  มิลลิเมตร  ปลายแยกเป็น 5 แฉกเล็กน้อย  เกสรเพศผู้มี อัน  ติดที่ฐานของกลีบดอก อับเรณูรูปกลม ยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร                                                           ติดก้านชูเกสรที่ด้านหลัง ก้านชูเกสรเพศผู้ เป็นแท่งยาว 0.1-1 มิลลิเมตร   เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปค่อนข้างรียาว  0.1-0.5                                                                       มิลลิเมตร ก้านชูเกสรเพศเมีย    ยาว 0.1-0.5  มิลลิเมตร  ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก แต่ละแฉกเป็นรูปแท่งปลายแหลม ยาว 0.1-0.5                                                               มิลลิเมตร

สรรพคุณ                           

                                           ดอก รสหวานเอียน ใช้ทาแก้กลากเกลื้อน แก้โรคเรื้อน ดับพิษฝีดาษ แก้เกลื้อน คั้นเอาน้ำทาแก้หัวนมแตกเจ็บ

ราก  รสหวานเอียน แก้มือเท้าด่าง แก้รังแค แก้โรคผิวหนัง แก้ท้องผูก แก้พรรดึก ใช้ทาถูนวดให้ร้อนเพื่อให้เลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่ทาให้มากขึ้น น้ำคั้นรากเป็นยาช่วยหล่อลื่นภายใน และขับปัสสาวะ 


แหล่งอ้างอิง   ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : phargarden.com

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=238

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search.asp?txtsearch=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&bnsearch=Searc


ผักปลัง/                     Basella alba L.

ชื่อวิทยาศาสตร์         Basella alba L.     

ชื่อวงศ์                        BASELLACEAE                 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์   

          Basella alba is a fast-growing, soft-stemmed vine, reaching 10 metres (33 ft) in length. Its thick, semi-succulent, heart-shaped leaves have a mild flavour and mucilaginous texture. It is rich in vitamins A and C, iron and calcium. It has been shown to contain certain phenolic phytochemicals and it has antioxidant properties

It is also called Malabar Spinach. There are two varieties - green and red. The stem of the Basella alba is green and the stem of the cultivar Basella alba 'Rubra' is reddish-purple; the leaves in both cases are green. The stem when crushed usually emits a strong scent. Malabar Spinach can be found at many Asian supermarkets, as well as farmers' markets.

 

สรรพคุณ                   

.         Typical of leaf vegetables, Malabar spinach is high in vitamin Avitamin Ciron, and calcium. It is low in calories by volume, but high in protein per calorie. The succulent mucilage is a particularly rich source of soluble fiber. Among many other possibilities, Malabar spinach may be used to thicken soups or stir-fries with garlic and chili peppers.

          In the Philippines, the leaves of this vegetable is one of the main ingredients in an all-vegetable dish called utan that is served over rice. It is usually cooked with sardines, onions, garlic, and parsley.

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:29
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:29
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:29
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:29
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:30
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:30
Comments