ขี้เหล็ก

ชื่อสมุนไพร:             ขี้เหล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์:        Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby.

ชื่อท้องถิ่น:              ขี้เหล็กใหญ่ขี้เหล็กบ้าน,ขี้เหล็กหลวง, ยะหา ปัตตานี) Siamese Cassia,Thai Copper Pod,                                     Capsod Tree
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:ชื่อสมุนไพร: เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปไข่มนขนาดเล็ก ดอกช่อสีเหลือง ฝักแบนยาว เมื่อแก่จัดแตกออกได้ เกิดตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ภาพที่1 ลักษณะวิสัย
ภาพที่2 ลักษณะของลำต้น

ภาพที่3 ลักษณะของใบ
ภาพที่4 ลักษณะของดอก

ภาพที่5 ลักษณะของดอกและฝัก

ภาพที่6 พรรณไม้แห้ง

สรรพคุณ: ราก แก้ไข้ รักษาโรคเหน็บชา แก่น  แก้ไข้ รักษากามโรค ใบอ่อนและดอก ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาระบายอ่อน ๆ แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ ทำให้นอนหลับ แก้เบาหวาน ทั้งต้น รักษาโรคหนองใน ทำให้เส้นหย่อน 


               Comments