ข่าลิง


ชื่อสมุนไพร                             ข่าลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์                       Alpinia conchigera Griff.

ชื่อวงศ์                                     ZINGIBERACEAE

ชื่อทั่วไป                                  กูวะกือติง


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์       

                                                ต้น เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 50-150 เซนติเมตร

                                                ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยมีขนาดเล็กรูปขอบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบมนกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร

                                                ดอก ดอกย่อยขนาด 1 เซนติเมตร กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก โคนเชื่อมกัน เป็นหลอดสั้นๆ กลีบปาก

                                                แผ่ปลายแยกเป็น 3 กลีบ มีเส้นสีม่วง แกมแดงเป็นทาง

                                                ผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ผลแก่สีส้ม ถึงแดง ปลายผลมักมีกลีบเลี้ยงติดอยู่

สรรพคุณ

                เหง้า รสเผ็ดร้อนซ่า เป็นยาแก้กามโรค แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ

                ใบ รสเผ็ดร้อนซ่า แก้เกลื้อนน้อย เกลื้อนใหญ่ ฆ่าพพยาธิต่างๆ

                ดอก รสเผ็ดร้อนซ่า ใช้ขับพยาธิในลำไส้

                ต้น รสเผ็ดร้อนซ่า เป็นยาแก้ฝีดาษ ฝีทราย ฝีเส้น ฝีฝักบัว

แหล่งอ้างอิง   ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

BGO Plant Database,TheBotanicalGardenOrganizationhttp://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1412

คณะทรัพยากรธรรมชาติ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.natres.psu.ac.th/FNR/vfsouthern/index.php/2013-10-26-10-11-55/9-uncategorised/145-2014-01-20-04-07-33

https://www.samunpri.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87/


ข่าลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์     Alpinia conchigera Griff.

ชื่อวงศ์                   ZINGIBERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)    

Growth Form: Herb to 1.5m tall
Foliage: Leaves glabrous except for pubescence along leaf margin, and along the midvein on the under surface of the leaf. Young leaves with a glossy sheen. Leaf blades are oblong or lanceolate, 15-30cm by 1-10 cm.
Flowers: Corolla white, lip cream colored/ yellowish with reddish brown streaks, up to 1.5 cm long.
In some specimens (mainly from China), the corolla is dark reddish brown.
Fruits: Pink or red fruits are round when fresh, oblong when dry, and 8-10 mm wide. Each fruit contains 3-5 seeds that are strongly aromatic

สรรพคุณ: (Properties)  Root can cure eyes problems.

        Medicinal (In the Malay peninsular, a poultice of the boiled leaves, or a mixture of the  leaves and rhizomes are applied 

externally as a treatment for rheumatism. The pounded leaves are also used as a poultice after confinement. 

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:19
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:19
Comments