หนอนตายหยากชื่อสมุนไพร                           หนอนตายอยาก 

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Stemona tuberosa Lour.

ชื่อวงศ์                                   STEMONACEAE

ชื่อทั่วไป                                 กะเพียด หนอนตายหยากเล็ก สลอดเชียงคำ โป่งมดง่าม เครือสามสิบ


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์         

                                                เป็นไม้เลื้อยใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกันรูปใบคล้ายใบพลู กว้าง 4-6 ซม. ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบเป็นคลื่น 

                                                มีปลายใบแหลมโคนใบเว้า เส้นใบขนานเด่นชัด

                                                ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกด้านนอกสีเขียว ด้านในสีแดง

                                                ผล เป็นผลแห้งแตกได้ ลำต้นบนดินจะโทรมช่วงฤดูร้อน พอฤดูฝนจะงอกใหม่พร้อมทั้งออกดอก

                                                ลำต้นใต้ดิน มีรากออกเป็นพวงหลายสิบราก ลักษณะเป็นรูปกระสวย ออกเป็นกระจุกคล้ายกระชาย


สรรพคุณ     

                                               ราก (หัว) รสเมาเบื่อ ปรุงยารับประทาน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย

                                               รากนำมาทุบหรือตำผสมกับน้ำหรือหมักกับน้ำแล้วเอาน้ำมาพอกทาฆ่าหิด เหา แมลง หนอน หรือศัตรูพืช

แหล่งอ้างอิง

ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : phargarden.com

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=158

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์BGO Plant Database, The Botanical Garden Organizationhttp://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search.asp?txtsearch=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81&bnsearch=Search

https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81/

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:46
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:46
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:46
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:46
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:46
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:47
Comments