ดองดึง


ชื่อวิทยาศาสตร์                     Gloriosa superba L.

ชื่อวงศ์                                   COLCHICACEAE

ชื่อทั่วไป                                 ก้ามปู คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู พันมหา มะขาโก้ง


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์      ไม้ล้มลุก เลื้อยเกาะ ลำต้นใต้ดินทรง

                                               ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ  ปลายใบทำหน้าที่เป็นมือเกาะ

                                               ดอก ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายเถา กลีบดอกสีเหลืองปลายกลีบสีแดง  เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งดอก

                                               ผล ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ รูปทรงกระบอก มี 3 พู เมล็ดกลม สีส้มแกม  น้ำตาล

สรรพคุณ                                 

                                                หัว รสร้อนเมา แก้โรคเรื้อน คุดทะราด แก้โรคปวดข้อ (gout) แก้กามโรค แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขับผายลม 

                                                มีสารที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้

                          หัวแห้ง ปรุงเป็นยารับประทาน รักษาโรคเรื้อน มะเร็งคุดทะราด โรคปวดข้อ แก้กามโรค ขับผายลม จะต้องใช้ในปริมาณ                                                      น้อย ถ้าเกินขนาดอาจเกิดพิษได้


                    แหล่งอ้างอิง     คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

                       http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=49

                       ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : phargarden.com

                       http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=43ดองดึง /                  Gloriosa superba L.

ชื่อวิทยาศาสตร์       Gloriosa superba L.  

ชื่อวงศ์                     COLCHICACEAE           

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

            This species is a perennial herb growing from a fleshy rhizome It is scan dent, climbing using tendrils, the stem reaching 4 meters long. The leaves are mainly alternately arranged, but they may be opposite, as well. They are somewhat lance-shaped and tipped with tendrils, and they are up 13 to 20 centimeters long. The showy flower has six tepals each up to 5to 7.6 centimeters long. They are generally bright red to orange at maturity, sometimes with yellowish bases. The margins may be quite wavy. The six stamens also are long, up to 4 centimeters, and each bears a large anther at the tip that drops large amounts of yellow pollen. The style may be more than 6 centimeters long. One flower may weigh over 2.5 grams. The fruit is a fleshy capsule up to 6 to 12 centimeters long containing red seeds. Cultivars of this popular garden plant may vary from these wild-type characteristics; the cultivar 'Lutea' has all-yellow tepals, 'Citrina' is yellow with red markings, and 'Nana' is a dwarf. Whitish forms are known, as well.

สรรพคุณ: (Properties) :         it has been used in the treatment of goutinfertilityopen woundssnakebiteulcersarthritischoleracolickidney problemstyphusitchingleprosybruisessprainshemorrhoidscancerimpotencenocturnal emissionsmallpoxsexually transmitted diseases, and many types of internal parasites. It is an anthelmintic. It has been used as a laxative and an alexiteric. The sap is used to treat acne and head lice. In a pregnant woman, it may cause abortion. In parts of India, extracts of the rhizome are applied topically during childbirth to reduce labor pain

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:21
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:21
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:21
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:21
Comments