โด่ไม่รู้ล้ม


ชื่อสมุนไพร                           โด่ไม่รู้ล้ม                              

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Elephantopus scaber L.

ชื่อวงศ์                                  COMPOSITAE

ชื่อทั่วไป                                ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโป้ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปราบ หญ้าสามสิบสองหาบหนาดผา หนาดมีแคลน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์         

                                              ไม้ล้มลุกลำต้นสั้น

                                              ใบ ใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับเป็นวง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ

                                              ดอก ดอกช่อ ก้านช่อแตกแขนงได้ ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีม่วง

                                              ผล ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก มีขน

สรรพคุณ      

                                             ใบ ยาขับพยาธิไส้เดือน ขับปัสสาวะ กระตุ้นกำหนัด 

                                             ใบและราก เป็นยาคุมกำเนิด ยาบำรุงสำหรับหญิงหลังคลอด แก้ไอ


แหล่งอ้างอิง   

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล                          

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=66

 

  

โด่ไม่รู้ล้ม/                 Elephantopus scaber L.

ชื่อวิทยาศาสตร์         Elephantopus scaber L.

ชื่อวงศ์                       COMPOSITAE      

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

                Elephantopus scaber is a tropical species of flowering plant in the sunflower family. It is native to tropical Africa, Eastern Asia, Indian Subcontinent, Southeast Asia, and northern Australia. It has become naturalized in tropical Africa and Latin America. Its natural habitat is subtropical or tropical moist montane forests

สรรพคุณ: (Properties)   

The plant is widely used as a medicinal herb in the tropics. It is anthelmintic, diaphoretic, diuretic, emmenagogue, emollient, 

febrifuge and tonic. It is used to treat conditions such as asthma, coughs and pulmonary diseases; dyspepsia, diarrhoea and 

dysentery; oedema; urethral discharges and venereal diseases.

     The roots are diuretic, febrifuge and tonic They are used fresh to arrest vomiting Either pounded or in decoction, they are also 

used as a remedy for leucorrhoea, anaemia, cough, malaria and as a tonic during parturition. 

     The leaves are recommended for application to the abdomen to treat dropsy. They are also used as an anthelmintic and 

aphrodisiac, and to treat cough, sprue and diarrhea. The plant contains deoxyelephantopine, an antitumoral sesquiterpene 

lactone.

 

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:06
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:06
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:06
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 09:06
Comments