บานไม่รู้โรยป่า


ชื่อสมุนไพร                           บานไม่รู้โรยป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Gomphrena globosa L.

ชื่อวงศ์                                   AMARANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์     

                                              ไม้ล้มลุก แผ่กิ่งที่โคนต้น

   ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปไข่กลับถึง ยาว 1-2.5 ซม. กว้าง 0.3-1 ซมขอบใบเรียบ มีขนทั้งสองข้าง ผิวด้านบนมีขนประปรายผิวด้านล่างมีขนอุย

   ช่อดอก แบบช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยง รูปสามเหลี่ยม ยาว 1-2 มม. กลีบรวม มี 5 กลีบ สีขาว กลีบด้านนอก 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบด้าน    ใน 2 กลีบ เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ก้านชูเกสรสั้น ติดกับเกสรตรงกลางอับเรณูรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่

สรรพคุณ                              

                                              ต้น แก้กามโรค หนองใน ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ระดูขาว


แหล่งอ้างอิง     ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองCentral Laboratory and Greenhouse Comple

http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/linkweed/368-gomphrena

ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2114 บานไม่รู้โรยป่า             Gomphrena globosa L.

 ชื่อวิทยาศาสตร์               Gomphrena globosa L.                  

ชื่อวงศ์                               AMARANTHACEAE  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์       (characteristics of botanical science)      

Growth Form: Herbaceous annuals that grows to 20–60 cm tall and 0.15–0.3 cm wide.

Foliage: Leaves are opposite, oblong to oblong-obovate (2–13 cm long, 0.5–5 cm wide). Young leaves are woolly-white and turn green with sparsely white hairs when matured.

Stems: Stem is erect, stout and branched with grey strigose hairs.

Flowers: Terminal clover-like globose inflorescence about 20–25 mm wide and up to 38 mm long. Flowers are inconspicuous with papery showy bracts. Bracts are ovate with acuminate apex, 3–5 mm long, and come in shades of white, pink and purple. Bracteoles are dentate-cristate, 7–12 mm long and 2–3.5 mm wide. 

Fruits: Utricle fruit is unopened at maturity and about 1.5–2.5 mm long. Seeds are shiny reddish brown, reniform, 1.5–2 mm wide and encased in a thick coating.

 สรรพคุณ (Properties) :

            Cut / Dried Flower (The long lasting and bright color flowers is excellent for cut flower arrangement.)

[Others]: The flowers of Gomphrena globosa 'Thousand Day Red' are steeped in boiling water to make a tea. The tea has a fresh 

floral fragrance with sweet and mellow taste. It contains vitamin C and E and thought to reduce fatigue and slow aging.

ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:27
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:27
ą
นางสาวปาริชาต เป้าทอง,
13 มี.ค. 2560 08:27
Comments