ทองหลาง

Related image     ชื่อวิทยาศาสตร์
                Erythrina fusea Lour.

ชื่อวงศ์                FABACEAE

ชื่อทั่วไป              ทองหลางหนาม, ทองหลางน้ำ 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  
                                                                ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 4-10 เมตร ใบ เป็นใบประกอบ 3 ใบ เป็นรูปหัวใจกว้าง 15-20 เซนติเมตร 
                                       ใบเรียวแหมมีสีเขียว ดอก ออกเป็นช่อสีแดงเข้ม เหมือนดอกแคออกดอกตอนผลัดใบ ผล ฝักยาวตรงขนาดยาว 20 เซนติเมตร 
                                       กว้าง 2 เซนติเมตร สีน้ำตาลอ่อน เมล็ด รูปไตขนาดยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 7 มิลลิเมตร มีสีน้ำตาล

สรรพคุณ                           ใบและเปลือก รสเฝื่อนเอียน แก้เสมหะ แก้ลมพิษ แก้ตาแดง แก้ฝ้าฟาง และตาแฉะ 
                                       ราก รสเมาเย็นเอียน แก้พยาธิในท้อง แก้ตาฟาง แก้เสมหะและลม แก้ไข้หวัด พอกแผล แก้อาการปวดแสบปวดร้อน 

แหล่งอ้างอิง            http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=73996


ทองหลาง /                      Erythrina fusea Lour.

ชื่อวิทยาศาสตร์                Erythrina fusea Lour.

ชื่อวงศ์                              FABACEAE      

ลักษณะทางพฤษศาสตร์       (characteristics of botanical science)            

            E. fusca is a deciduous tree with spiny bark and light orange flowers. Its legume pods reach 20 centimetres (7.9 in) in length and contain dark brown seeds. The seeds are buoyant, allowing them disperse across oceans. The tree is highly adapted to coastal conditions, tolerant of both flooding and salinity. Like many other species in the genus Erythrina, E. fusca contains toxic alkaloids which have been utilized for medicinal value but are poisonous in larger amounts. The most common alkaloid is erythraline, which is named for the genus.

สรรพคุณ                           

             The bark is used as a poultice on fresh wounds, and bark or root decoctions against beriberi. And leaves can help to reduce eyes inflammation.       

Comments