ทองหลางใบลาย

  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทองหลางใบลาย ชื่อวิทยาศาสตร์           Erythrina variegata L.

ชื่อวงศ์                                FABACEAE

ชื่อทั่วไป                 ปาริชาติ ปาริฉัตร ทองบ้าน ทองเผือก ทองหลางด่าง มังการา(ฮินดู)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    
                                        ต้น  เป็นพรรณไม้ยืนต้นผลัดใบ มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงประมาณ 18 เมตร ลักษณะ
                                         บริเวณลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมโค้งคมปลายหนามเป็นสีม่วงคล้ำ ผิวเปลือกลำต้นบาง เป็นสีเทา หรือสีเหลืองอ่อน ๆ

                                        ใบ ใบออกเป็นช่อ หรือใบรวม มีประมาณ 3 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปมน ปลายใบ แหลมยาวคล้ายใบ                                                 ใบโพธิ์ ใบที่อยู่ยอดจะมีขนาดใหญ่กว่าใบย่อยคู่ล่างขนาดของใบกว้างประมาณ 2-4 นิ้ว ยาวประมาณ 2-5.5 นิ้ว หลังใบมีเป็น
                                         สีด่างเหลือง ๆ เขียว ๆ พื้นผิวเรียบ เป็นมัน ใต้ท้องใบเป็นสีขาว หรือสีหม่น ก้านช่อใบยาวประมาณ 3-4 นิ้ว

                                        ดอก ดอกออกเป็นช่อติดกันเป็นกลุ่ม มีสีแดงสด ออกตามบริเวณข้อต้น หรือโคนก้านใบ ช่อหนึ่งยาว                                                    ประมาณ 4-9 นิ้ว ลักษณะของดอกมีกลีบกว้างประมาณ1-1.4 นิ้ว ยาวประมาณ 2-25 นิ้ว ดอกคล้ายกับดอกถั่ว ดอกมักจะออก
                                         ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

                                        ผล ผลมีลักษณะเป็นฝัก แบน โคนฝักเล็กลีบ ส่วนที่คอนไปทางปลายฝักจะบวม ซึ่งจะเห็นเป็นสัณฐาน
                                         ของเมล็ดได้ชัดมาก พอฝักแก่เต็มที่ปลายฝักก็จะแตกอ้าออกภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยม

การขยายพันธุ์                     เป็นพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นง่าย ปลูกได้ดีในดินทุกชนิด ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง

ส่วนที่ใช้                             เปลือกลำต้น ใบ ดอก เมล็ด เปลือกราก

สรรพคุณ                ใบและเปลือก แก้เสมหะ ลมพิษ แก้ตาแดง ตาแฉะ ดับพิษร้อน แก้ข้อบวม
                                                     ราก ใช้แก้พยาธิในท้อง ตาฟาง ไข้หวัด พอกบาดแผล แก้ปวด แสบปวดร้อน 
                                                  

แหล่งอ้างอิง                    http://thaiherb-tip108.blogspot.com/2011/03/blog-post_2020.html  
                                     http://botanykus.weebly.com/04-3607362935913627362136343591362136343618.htmlScientific Name          ErythrinavariegataL.


Family name             FABACEAE


Botanical Characteristics

                            In botany, the tree, approximately height 18 meter, is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most specieswith the trunk.Branches have sharp spines and thorns with dark purple stem. The bark of the trunk is gray or light yellow.

                            The leaves arelike a bouquet with 3 leaves. The leaves characteristic are long, pointed leaves, like the Bo leaves. Top Leaves are bigger than the lower leaves which is about 2-4 inches width and 2-5.5 inches long. The leaves are yellowish green, the surface is flat under the leaves are white. The leaf stems are about 3-4 inches long.

                            The flowers are bunched together in a bright red. The flowers are4-9-inch long and the petals are about 1-1.4 inches width and 2-25 inches long. Flowers are usually blooms in January - February.

                            The fruits arelike a small pod. At the end of the pod is swell. The seeds are very clear today. The pods are fully opened when it is extremely ripe.


Used parts              skins, leaves, flowers, seeds, root skins


Medicinal properties

                        Its Leaves and skins             can cure urticarial, conjunctivitis, wet eye, and arthritis

                        Roots                                  can cure wounds , a blur vision, headache, flu and ache in body
Comments