กระถินไทย


ชื่อวิทยาศาสตร์    Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

ชื่อวงศ์               FABACEAE 

ชื่อทั่วไป             กระถิน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), กะตง กระถิน กระถินน้อย กระถินบ้าน ผักก้านถิน (สมุทรสงคราม), ผักก้านถิน                                (เชียงใหม่), ผักหนองบก (ภาคเหนือ), กระถินไทย กระถินบ้าน กระถินดอกขาว กระถินหัวหงอก (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  
               ต้นกระถิน และมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อนและในหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัย   สุโขทัยเนื่องจากต้นกระถินเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงพบได้ทั่วไป จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีขนาดความสูงประมาณ 3-10 เมตร        ไม่ผลัดใบ ลักษณะทรงต้นเป็นเรือนยอดรูปไข่หรือกลม เปลือกต้นมีสีเทา และมีปุ่มนูนของรอยกิ่งก้านที่หลุดร่วงไป และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ       ใช้เมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยหรือในดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี

                    ใบกระถิน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับกัน ยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร แกนกลางใบประกอบมีขน ใบแยกแขนงประมาณ 3-19 คู่ เรียงตรงข้ามกัน มีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ส่วนใบย่อยมีประมาณ 5-20 คู่ เรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน มีความกว้างประมาณ 2-5 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 0.6-2.1 เซนติเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ขอบใบมีขน             แต่ละใบมีเส้นแขนงอยู่ประมาณข้างละ 5-6 เส้น ส่วนก้านใบย่อยมีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร

                    ดอกกระถิน ดอกมีสีขาว ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกแน่นตามง่ามใบและปลายกิ่งประมาณ 1-3 ช่อ กลีบเลี้ยงโคนติดกันลักษณะเป็นรูประฆัง ส่วนปลายแยกเป็นสามเหลี่ยมเล็ก 5 แฉก มีขน ส่วนกลีบดอกมี 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 10 อัน เมื่อดอกบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรโดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

                    ฝักกระถิน ฝักมีลักษณะแบน ปลายฝักแหลม โคนสอบ ฝักเมื่อแก่จะแตกตามยาว ฝักยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 1.5-2  เซนติเมตร ในฝักมีเมล็ดเรียงตามขวางอยู่ประมาณ 15-30 เมล็ด และจะออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนมกราคม
                           
                       เมล็ดกระถิน เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่แบนกว้าง มีสีน้ำตาลและเป็นมัน

สรรพคุณ          กระถินอุดมไปด้วยวิตามินเอ จึงช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้ (ยอดอ่อน)
                           ช่วยแก้เกล็ดกระดี่ขึ้นตา (ดอก)

แหล่งอ้างอิง      https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/กระถินไทย:                             Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

ชื่อวงศ์ (Family name)        :  FABACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

       Leucaena leucocephala is a small fast-growing mimosoid tree native to southern Mexico and northern Central America (Belize and Guatemala and is now naturalized throughout the tropics. Common names include white leadtree, jumbay, river tamarind, Subabul, and white popinac. L. leucocephala is used for a variety of purposes, such as firewoodfiber, and livestock fodder.

สรรพคุณ: (Properties)          Acacia is rich in vitamin A. It can help maintain eyes health.       


タイ語:グラティンタイ(กระถินไทย

学名(がくめい): Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

階級(かいきゅう)なし:  FABACEAE

 

植物(しょくぶつ)

この木の(くき)は小さな潅木(かんぼく)です。高さは3-10メートルぐらいです。落葉(らくよう)ではありません。(は)(かたち)について 二重互(にじゅうたが)(ちが)フェザ(ふぇざ)ーの(かたち)です。白花(しろばな)(おお)きさ2-3センチ(せんち)で、5(がつ)から6(がつ)(かん)(さ)きます。(じつ)(ひら)たい(さや)があります。(たか)さは10-20センチ(せんち)ぐらいで(おお)きさ1.5-2センチ(せんち)ぐらいです。(さや)の中に15-30(こ)(しゅ)があります。7(がつ)から1(がつ)(あいだ)にさやが(な)らす。(たね)(たまご)(かたち)で、(ひら)たくて、茶色(ちゃいろ)です。

 

効果(こうか)

ビタミンびたみんA豊富ほうふで、維持いじするのに目にいいです。 


Comments