เข็มป่า


 


ชื่อวิทยาศาสตร์                   Pavetta indica L.

ชื่อวงศ์                               RUBIACEAE

ชื่อทั่วไป                             เข็มป่า เข็มขาว

ลักษณะทางพฤษศาสตร์          
                                                                        ลักษณะทั่วไป จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นแตกกิ่งก้านต่ำ เป็นทรงพุ่ม เปลือกสีเทาปนน้ำตาล

                                                                        ต้น  เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง ลำต้นนั้นใหญ่ประมาณเท่าข้อมือ ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร

                                                                        ใบ  ใบนั้นจะมีสีเขียวสด เป็นรูปไข่ยาวๆ ปลายใบแหลมเรียว ริมขอบใบเรียบ ใบนั้นจะยาวประมาณ 
                                          6-18 ซม. และ กว้างประมาณ 2.5 ซม.

                                                                        ดอก  ดอกเข็มจะออกตลอดปี และออกดอกเล็ก ๆ เป็นพวงเหมือนดอกเข็มธรรดา แต่จะมีดอกเป็น สีขาว

                                                                        ผล  ผลนั้นจะมีลักษณะเป็นผลกลม ๆ ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีดำคล้ำ มีเนื้อหุ้มเมล็ด กินได้รสหวานปะแล่ม 

สรรพคุณ                             ดอก ใช้รักษาโรคตาเปียก ตาแดง ตาแฉะ 

แหล่งอ้างอิง                        http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=7854
    

เข็มป่า /                               Pavetta indica L.

ชื่อวิทยาศาสตร์                   Pavetta indica L.

ชื่อวงศ์                                 RUBIACEAE

ชื่อทั่วไป                              เข็มป่า เข็มขาว

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    (characteristics of botanical science)      

           Pavetta indica is an evergreen shrub or small tree that can grow from 3 - 5 meters tall The plant has a range of medicinal uses and other minor traditional uses. It is often cultivated as an ornamental.

สรรพคุณ  (Properties): 

           A decoction of the leaves is drunk during the first days after childbirth as a protective medicine. It is also taken when the birth is delayed and as a treatment for fever. The leaves are used for poulticing boils. A cooled decoction of the leaves is applied as a wash to ulcers of the nose and topically to treat haemorrhoidal pains. The root is considered aperient, diuretic, purgative and tonic.           
Comments