เข็มแดง


   


ชื่อวิทยาศาสตร์                    Ixora Lobbii  Loudon
.

ชื่อวงศ์                               RUBIACEAE

ชื่อทั่วไป                             เข็มแดง

ลักษณะทางพฤษศาสตร์          
                                                                            ต้น  เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลัษณะต้นนั้นจะคล้ายเข็มขาว

                                                                       ใบ  ใบนั้นจะหนายาวและแข็งมีสีเขียวสด ตรงปลายใบของมันจะแหลม

                                                                       ดอก  ดอกนั้นจะออกรวมกันเป็นช่อใหญ่แบนมีสีแดงเข้ม ดอกนั้นจะโตกว่าเข็มขาวมาก แต่ไม่มีกลิ่นหอม

                                           เป็นพรรณไม้ที่นิยมปลูกกันตามชนบท และชอบขึ้นเองตามป่าราบ หรือป่าเบญจพันธุ์ 


สรรพคุณ                              ราก แก้โรคตา แก้ปวดประสาท 

แหล่งอ้างอิง                         http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12114


เข็มแดง/                               Ixora Lobbii  Loudon.

ชื่อวิทยาศาสตร์                    Ixora Lobbii  Loudon.

ชื่อวงศ์                                  RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

Growth Form: It is a shrub or small tree up to 10 m tall.

Foliage: Its opposite, stalked leaves have leathery blades that are usually elliptic to
                lance-shaped with a pointed tip, 15–20 by 3.8–5 cm, and have 15–25 pairs of   
                veins.

Flowers: Its flowers are bright orange-red, 3.8 by 4.4 cm, with red flower stalks, and
                 arranged in stalk less clusters 15 cm wide.

Fruits:     Its fruit is ellipsoid and black.          

สรรพคุณ: (Properties)    Medicinal (A decoction of the root is given during and after
                                            childbirth, and a poultice is made from it to treat headaches.   
                                            A decoction of the root is taken as tonic, or used as   
                                            herbal bath)

Comments