หัสคุณเทศหัสคุณ     


ชื่อวิทยาศาสตร์            Kleinhovia hospita L.

ชื่อวงศ์                       MALVACEAE

ชื่อทั่วไป                     หัสคุณ

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
                               ต้นหัสคุณ จัดเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีความสูงได้ถึง 10 เมตร ตามกิ่งอ่อนมีขนสั้นสี                                                                เทา ส่วนต้นเป็นสีเขียว เมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตื้นตามยาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด 
                                     พบขึ้นตามป่าดงดิบเขาตามลำธาร ตามป่าโปร่งทุ่งร้างทั่วไป

                                     ใบหัสคุณ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 7-15 ใบ ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่                                                         ปลายใบแหลมใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-7 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวอ่อน เนื้อใบบาง 
                                     มีต่อมน้ำมันเล็ก ๆ จับดูแล้วจะรู้สึกเหนียว หลังใบเกือบเรียบถึงมีขนสั้น ๆ ส่วนท้องใบมีขนบาง ๆ ใบมีกลิ่นหอมเหมือนการบูร 
                                     มีรสหอมร้อน

                                      ดอกหัสคุณ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยมีกลีบดอกเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีขาว
                                      แกมเหลืองเมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะม้วนไปด้านหลังเล็กน้อย

                                      ผลหัสคุณ ผลเป็นผลสด ออกเป็นพวงโต ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวยหรือรูปไข่ขนาดเล็ก ผิวผลเรียบใส ฉ่ำ                                                             น้ำผลเป็นสีเขียวอ่อน มีขนปกคลุม เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีแดง

สรรพคุณ                    ใบ แก้ตามัว ตาฟาง แก้คัน ใช้ขับลมในท้อง ดอก ใช้ฆ่าเชื้อโรคเรื้อรัง เปลือกแก้โลหิตในลำคอและลำไส้ให้กระจาย ราก                                      เเก้ริดสีดวง

แหล่งอ้างอิง             https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93/
Comments