จิกน้ำผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จิกน้ำ   
ชื่อวิทยาศาสตร์             Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์                          LECYHIDACEAE

ชื่อทั่วไป                        กระโดนทุ่ง" หรือ "กระโดนน้ำ" (อีสาน-หนองคาย), "ปุยสาย" หรือ "ตอง" (ภาคเหนือ) "กระโดนสร้อย" (พิษณุโลก) และ                                             "ลำไพ่" (อุตรดิตถ์) 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์     
                              ต้นจิกน้ำ เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้าง มีลำต้นเป็นปุ่ม                                    ปม เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องและเป็นสันแหลมตามยาว กิ่งก้านมักคดงอ ปลายกิ่งมักลู่ลง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการ                                        ตอนกิ่ง เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้และอัฟกานิสถาน ฟิลิปปินส์ ไปจนถึงทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียใน                                        แถบรัฐควีนส์แลนด์ และสำหรับประเทศไทย บ้านเราก็จะพบต้นจิกน้ำได้ทั่วทุกภาคตามริมฝั่งน้ำ ริมคลอง ริมบึง ป่าพรุและป่าชายเลน

                                ใบจิกน้ำ มีใบเป็นใบเดี่ยว ใบออกเวียนสลับถี่ที่บริเวณปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปหอกหรือรูปไข่หัวกลับ หรือรูปรี                                  โคนใบแหลม ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบเป็นจักถี่ ๆ ใบอ่อนเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มและมีขน ใบมีขนาดใหญ่เป็นมันสวย เมื่อเวลามีดอก                                    จะทิ้งใบ เหลือเพียงแต่ใบอ่อนสีแดง

                                                                 ดอกจิกน้ำ ออกดอกเป็นช่อกระจายที่ปลายกิ่ง ดอกห้อยลงมาเป็นระย้า ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ดอกมีกลีบ                                         เลี้ยง 4 กลีบ ติดทนอยู่จนเป็นผล กลีบดอกสั้น ปลายแยกเป็น 4 กลีบ มีสีแดงหรือสีชมพู หลุดร่วงได้ง่าย เมื่อบานเต็มที่จะมีเส้นผ่าน                                                 ศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร มีเกสรตัวผู้อยู่เป็นฝอย ๆ สีชมพูหรือสีแดงจำนวนมา

                                 ผลจิกน้ำ ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานหรือทรงกลม มีสันเป็นเหลี่ยม 4 สัน เรียงตามความยาวของผล ในผลมี                                     เมล็ดจิกน้ำ อยู่ 1 เมล็ดลักษณะคล้ายรูปไข่


สรรพคุณ                       ใช้รักษาเยื่อนัยน์ตาอักเสบ (เมล็ด)น้ำคั้นจากเมล็ดใช้เป็นยาหยอดตาได้

แหล่งอ้างอิง                   https://medthai.com/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/Comments