สิรินธรวัลลี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สิรินธรวัลลี                                                                                         


ชื่อวิทยาศาสตร์            
Bauhinia sirindhorniae K.& S.S. Larsen
ชื่อวงศ์                         LEGUMINOSAE
ชื่อทั่วไป                      สิรินธรวัลลี(ภาคกลาง และทั่วไป),สามสิบสองประดง, ประดงแดง(ภาคอีสาน)
ลักษณะทางพฤษศาสตร์
           ลำต้น สิรินธรวัลลี เป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ลำต้นเป็นเถาเลื้อยพาดตามต้นไม้อื่น สามารถเลื้อยได้ยาวมากกว่า 20 เมตร กิ่งอ่อนหรือยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดง
เปลือกเถามีสีน้ำตาลอมเทา ผิวเปลือกแตกล่อนเป็นริ้วๆ บริเวณเถามีมือเกาะสำหรับช่วยเกาะพยุงลำต้นให้เลื้อยพาด ส่วนเนื้อไม้มีลักษณะเป็นเนื้อแข็ง
ขนาดใหญ่พาดไปตามต้นไม้หลายสิบเมตร

ใบสิรินธรวัลลีออก เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันบนกิ่ง มีก้านใบยาว 2-6.5 เซนติเมตร ถัดมาเป็นหูใบที่ 2 ข้าง ข้างละ 9-11 เส้น หูใบมีลักษณะเป็นเส้น
ม้วนงอ ถัดมาเป็นแผ่นใบที่เป็นรูปหัวใจ โคนใบกว้าง และเว้าตรงกลางเป็นฐานรูปหัวใจ ปลายใบสอบ และโค้งมน แผ่นใบ และขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา และหยาบ
โดยแผ่นใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม และเป็นมัน แผ่นใบด้านล่างมีสีจางกว่า และมีขนปกคลุมเล็กน้อย แต่จะมีขนปกคลุมมากบริเวณเส้นกลางใบ เกลี้ยง ขนาดใบกว้าง
5-15 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีน้ำตาลแดง ใบโตเต็มที่มีแผ่นใบสีเขียว

ดอก สิรินธรวัลลี ออกดอกเป็นช่อกระจุกซ้อนกันบริเวณปลายยอด กว้างประมาณ 5-10 เซนติเมตร ก้านช่อดอกหลักยาว 10-15 เซนติเมตร และก้านดอกย่อย
ยาว 2-3 เซนติเมตร และมีขนสั้นๆปกคลุม ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยมีสีน้ำตาลแดง ดอกตูมมีรูปรี กว้างประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตร เมื่อดอกบาน
จะกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ มีโคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายกลีบเลี้ยงแยกเป็นแฉก ยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร กว้างประมาณ
2-3 มิลลิเมตร ผิวกลีบเลี้ยงมีขนปกคลุม ถัดมาเป็นกลีบดอกสีน้ำตาลแดง รูปหอก จำนวน 5 กลีบ ปลายกลีบแยกเป็นแฉก กว้างประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ
 10-13 มิลลิเมตร แผ่นกลีบดอกมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ส่วนตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้ 3 อัน มีก้านชูเกสรยาวประมาณ 12-15 มิลลิเมตร ปลายก้านมีอับเรณูกว้าง
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ถัดมาเป็นเกสรตัวเมียที่มีก้านเกสรยาว 7-10 มิลลิเมตร ผิวก้านมีขนปกคลุม ทั้งนี้ สิรินธรวัลลีจะออกดอก และติดผลต่อเนื่องตลอดในช่วงเดือน
สิงหาคม
ธันวาคม

ผลสิรินธรวัลลี เรียบกว่า ฝัก โดยฝักสิรินธรวัลลีมีลักษณะแบน กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร เปลือกฝักมีสีน้ำตาลแดง
และมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมแน่น ด้านในฝักมีเมล็ด 5-7 เมล็ด แต่ละเมล็ดมีลักษณะกลม เปลือกเมล็ดมีสีดำ ขนาดเมล็ด 1.5-2 เซนติเมตร

สรรพคุณ
        รากและลำต้น แก้ฝีหนอง แก้ปวดตามข้อตามเส่้นเอ็น (โรคประดงเส้น) แก้ลมพิษ (ประดงลม) ดอกช่วยเจริญอาหาร
        ดอกนำมาตากแห้ง ก่อนใช้ต้มหรือชงน้ำดื่ม ช่วยการเจริญอาหาร และบำรุงร่างกาย(ดอก)
 ข้อควรระวัง

           สตรีตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานยาสมุนไพรที่ใช้ทุกส่วนของสิรินธรวัลลีเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แท้งได้

แหล่งอ้างอิง
        http://puechkaset.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5/
        

Comments