ไผ่สีทอง


ชื่อวิทยาศาสตร์               Bambusa blumeana Schult.

ชื่อวงศ์                            GRAMINEAE หรือ BAMBUSOIDEAE

ชื่อทั่วไป                          ไผ่สีทอง,ไผ่เหลืองทอง

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 

                หน่อของไผ่สีทอง มีขนาดเล็กถึงปานกลาง หน่อชะลูด และเรียวยาว กาบหุ้มหน่อสีน้ำตาลอมเหลือง                                    และมีขนสีน้ำตาลเข้มปกคลุม ซึ่งจะเรียว และเล็กกว่าหน่อไผ่เหลือง

                ลำต้นไผ่สีทองหรือไผ่เหลืองสีทอง มีลำต้นเพลาตรง และสมส่วนจนถึงเกือบปลายยอด ขนาดลำต้นเล็ก                            ประมาณ 3-5 เซนติเมตร สูงประมาณ 10-15 เมตร ปลายลำต้นแตกกิ่งเป็นทรงพุ่ม 

                ผิวลำต้นเรียบ และเป็นมัน มีสีเหลืองทองเด่นชัด

                ใบไผ่สีทอง มีขนาดใหญ่ และยาว ขนาดใบประมาณ 2-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก้านใบสั้น                    แผ่นใบมีสีเขียว แผ่นใบ และขอบใบเรียบ มีขนปกคลุม

                ดอกไผ่สีทองออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีช่อแขนงสั้นๆออกตามข้อของก้านช่อ บนช่อแขนงมีดอก                       ขนาดเล็ก

รรพคุณ 
                ช่วยขับระดู

แหล่งอ้างอิง 
                คู่มือสวนสมุนไร ๑๒ กลุ่มโรค

 

Comments