กำจาย

      

ชื่อสมุนไพร:           กำจาย

ชื่อวิทยาศาสตร์:      Caesalpinia digyna Rottle.           

ชื่อท้องถิ่น:             หนามจาย, มะเบ๋น, หนามข้อง, ยวง, วัวทลึงใหญ่, กะจาย ขี้แรด, ขี้คาก (แพร่), หนามแดง (ตราด),จาย (ปัตตานี), Teripod Plant

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นไม้เถา มีหนามตามเถาและกิ่งก้านจำพวกหนามหัน ส้มป่อย ใบเหมือนใบส้มป่อย มีหนามแหลมโค้งงอเหมือนเล็บเหยี่ยวสีดำ  ดอกช่อสีเหลือง ยาว 20-30 ซม. ขึ้นตามป่าโปร่งทั่วไปขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด


ภาพที่1 ลักษณะวิสัย

ภาพที่2 ลักษณะของลำต้นภาพที่3 ลักษณะของใบภาพที่4 พรรณไม้แห้ง


สรรพคุณ: ราก รสเผ็ดขมเบื่อเล็กน้อย ขับโลหิตระดู แก้พิษงู พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ดับพิษทั้งปวง แก้ไข้ รักษาบาดแผล แก้แผลเรื้อรังเน่าเปื่อย
Comments