ชบา


ดอกชบา

ชื่อวิทยาศาสตร์    
Hibiscus rosa-sinensis L. 
ชื่อวงศ์    
MALVACEAE
ชื่อทั่วไป    ชุมเบา (ปัตตานี), ใหม่ ใหม่แดง (ภาคเหนือ), บา (ภาคใต้)
ลักษณะทางพฤษศาสตร์
    มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบค่อนข้างมนรี มีปลายแหลม ขอบของใบเป็นจักเล็กน้อย และมีสีเขียวเข้ม เมื่อขยี้ใบจะเป็นเมือกเหนียว ลักษณะดอกชบา มีทั้งกลีบชั้นเดียวและหลายชั้น หากเป็นชั้นเดียวปกติจะมีกลีบดอก 5 กลีบ มีก้านเกสรอยู่ตรงกลางดอกหนึ่งก้าน ลักษณะของกลีบดอกชบาจะมีขนาดใหญ่ มีหลายสีไม่ว่าจะเป็น ขาว แดง แสด เหลือง ม่วง ชมพู และสีอื่น ๆ โดยดอกชบาแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ดอกบานเป็นรูปถ้วย, ดอกบานเป็นรูปแผ่แบน, กลีบดอกบานแบบแผ่โค้ง และขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ การติดตา และการเสียบยอด
สรรพคุณ
    มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยบำรุงจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส
    ช่วยแก้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ มีระดูขาว
แหล่งอ้างอิง
   
http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details.php?herbariumID=668&name=-%20Shoe%20flower%2C%20China%20rose%20-%20Shoe%20Flower%20%5B1%5D
Comments