ขนุนชื่อวิทยาศาสตร์                          Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อวงศ์                                       MORACEAE

ชื่อทั่วไป                                    ขะนู

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                ป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-30 เมตร กิ่งและลำต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นไหลออกมา ลักษณะของใบขนุน เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ                                                     แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา ผิวด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมัน 

สรรพคุณ                                    ช่วยบำรุงโลหิต ทำให้เลือดเย็น (แก่นขนุนหนังหรือขนุนละมุด, ราก, แก่น)

แหล่งอ้างอิง                                https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99/
Comments