ข่า


                          

ชื่อวิทยาศาสตร์                             
Alpinia galanga (L.) Willd. 

ชื่อวงศ์                                        ZINGIBERACEAE 

ชื่อทั่วไป                                      ข่าหลวง 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                   ข่าเป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน (เหง้า) และยังประกอบไปด้วย ใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยจัดอยู่ในตระกูลขิง เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่บ้าน                                                      เราและ อินโดนีเซียนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อช่วยแต่งกลิ่นอาหาร ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ต่าง ๆ                                                         ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงหรือน้ำพริกต่าง ๆ ใช้ปรุงรสในอาหารต่าง ๆ อย่างต้มข่า ต้มยำ ผัดเผ็ด เป็นต้น นอกจากนี้ดอกและลำต้น                                                            อ่อนยังใช้รับประทานเป็นผักสดได้

สรรพคุณ                                      ช่วยให้เจริญอาหาร (ข่าหลวง)

แหล่งอ้างอิง                                  https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/
Comments