กะเพราขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์                     
Ocimum sanctum

ชื่อวงศ์                                LAMIACEAE

ชื่อทั่วไป                             กอมก้อ, กอมก้อดง

ลักษณะทางพฤษศาสตร์          เป็นไม้พุ่มเตี้ยความสูงประมาณ 1-3 ฟุต ต้นค่อนข้างแข็ง แตกกิ่งก้านสาขามาก ก้านเป็นขน ก้านใบยาว รูปใบเรียว โคนใบรูดในลักษณะเรียว                                                                ปลายมนรอบขอบใบเป็นหยัก พื้นใบด้านหน้าสีเขียว หรือแดงแก่กว่าด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกใบนูนเห็นได้ชัด 
                                           ดอกออกเป็นช่อตั้งขึ้นคล้าย ฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและ ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก รูปคล้ายระฆัง กลีบดอกมีทั้งชนิดสีขาวลายม่วงแดง                                                            และสีขาว เมล็ดอยู่ภายในกลีบ กลีบเลี้ยงสีม่วง ผลแห้งแล้วแตกออกเมื่อเมล็ดแก่สีดำ เมื่อนำไปแช่น้ำเปลือกหุ้มเมล็ดพองออกเป็นเมือก

สรรพคุณ                              แก้จุกเสียด แก้คลื่นเหียนอาเจียน "แก้โรคบิด" และขับลม                                                                                       

แหล่งอ้างอิง                          https://th.wikipedia.org/wiki/กระเพรา
Comments