กันเกรา
ชื่อวิทยาศาสตร์                          Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อวงศ์                                   GENTIANACEAE

ชื่อทั่วไป                                 ตำแสง ตำเสา ทำเสา

ลักษณะทางพฤษศาสตร์              เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-15 เมตร (อาจสูงได้ถึง 25 เมตร) เปลือกต้นเรียบมีสีน้ำตาล เมื่อต้นแก่จะแตกเป็นร่อง                                                               ลึกตามยาวขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักชำ มีถิ่นกำเนิดตามป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้กับแหล่งน้ำ ในประเทศไทย พม่า                                                                       มาเลเซีย เวียดนาม และ อินเดีย สำหรับในบ้านเราต้นกันเกราขึ้นได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย แต่จะพบได้มากทางภาคใต้

สรรพคุณ                                 แก่นกันเกรา มีรสเฝื่อน ฝาด และขม สรรพคุณช่วยบำรุงไขมันในร่างกาย (แก่น)
                                           แก่นช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย (แก่น)
                                           เปลือกต้นช่วยบำรุงโลหิต (เปลือกต้น)
                                           ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ (แก่น)
                                           ช่วยแก้เลือดพิการ (แก่น)
แหล่งอ้างอิง                              https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2/
Comments