กัลปพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์                         Cassia bakeriana Craib

ชื่อวงศ์                                   FABACEAE

ชื่อทั่วไป                                 การล์

ลักษณะทางพฤษศาสตร์             กัลปพฤกษ์เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ความสูงประมาณ 10-15 เมตร เปลือกนอกสีเทาลำต้นมีรอยเป็นเส้นเล็กน้อยแตกกิ่งก้านพุ่งสู่ด้าน                                                  บนไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบเป็นแผงมีใบย่อยประมาณ 5-6 คู่ออกเรียงตรงกันตามก้านใบเป็นคู่ๆใบบางเรียบปลายใบแหลม ขนาดของใบ                                                      กว้างประมาณ 2-4 เซนติเมตร ใบยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้านมีกลิ่นหอมมี สีชมพูแกมขาวดอกบานจะมีความ                                                    กว้างประมาณ23เซนติเมตร มีกลีบดอก5กลีบกลางดอกจะมีเกสรตัวผู้สีเหลืองผลเป็นฝักกลม ยาว มีสีดำ เมื่อแก่เนื้อในฝักมีสีขาวกั้นเป็นชั้นๆ 
                                               แต่ละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยู่ภายใน ฝักหนึ่งยาวประมาณ  30 เซนติเมตร มีลักษณะใบ เป็นพุ่มใบแบนกว้าง

สรรพคุณ                                เนื้อในฝักเป็นยาระบายอ่อนๆ เปลือกฝักและเมล็ดทำให้อาเจียน ลดไข้

แหล่งอ้างอิง                        https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
Comments