เตยหอม

Image result for เตยหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus amaryllifolius  Roxb.
ชื่อวงศ์ :              PANDANACEAE
ชื่อทั่วไป :           ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส)
ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกกอเป็นพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้อ ใบออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอด เมื่อโตจะมีรากค้ำจุนช่วยพยุงลำต้นไว้ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน เส้นกลางใบเว้าลึกเป็นแอ่ง ถ้าดูด้านท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงูเรือ ใบมีกลิ่นหอม
สรรพคุณ :          ต้นและราก  ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้กระษัย
แหล่งอ้างอิง :      http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_03_3.htm
ą
ggg.jpg
(142k)
นางสาวรัตนาวลี แก้วใจ,
14 มี.ค. 2560 00:51
Comments