นมตำเลีย

ชื่อวิทยาศาสตร์                              Hoya latifolia G.Don

ชื่อวงศ์                                            APOCYNACEAE

ชื่อทั่วไป                                         เนื้อมะตอม (ภาคเหนือ), นมตำเรีย นมมาเลีย (ภาคกลาง), สังวาลพระอินทร์, ต้าง

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                ต้นนมตำเลีย เป็นหนึ่งในพืชสกุลโฮย่า (Hoya) โดยจัดเป็นพรรณไม้เลื้อยอิงอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ลำต้นต้องอาศัย                                                         เกาะกับต้นไม้ใหญ่อื่น ๆ มีรากตามข้อลำต้น ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ตอน หรือปักชำ                                                              ชอบที่ร่ม มีความชื้นและแสงแดดพอประมาณ มีเขตการกระจายพันธุ์ในอินเดีย ศรีลังกา พม่า ส่วนในประเทศไทยพบได้
                                                      ทุกภาคของประเทศ โดยมักขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ในป่าเบญจพรรณทั่วไป และแถว ๆ ริมแม่น้ำ

สรรพคุณ                                      ยางจากต้นใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ

แหล่งอ้างอิง                                  https://medthai.com/นมตำเลีย/
ą
z.jpg
(36k)
นางสาวรัตนาวลี แก้วใจ,
14 มี.ค. 2560 00:53
Comments