เล็บครุฑ

Image result for เล็บครุฑ
ชื่อวิทยาศาสตร์                        Polyscias fruticosa (L.) Harms

ชื่อวงศ์                                    ARALIACEAE

ชื่อทั่วไป                                  ครุฑทอดมัน (กรุงเทพฯ) เล็บครุฑ ครุฑใบเทศ ครุฑผักชี

ลักษณะทางพฤษศาสตร์   ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ลักษณะต้นเป็นข้อลำต้นอ่อนมีสีเขียวอ่อนแกมสีน้ำตาลอ่อน เมื่อลำต้นแก่เต็มที่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อน
    ใบ ลักษณะของใบมีสีเขียว ส่วนปลายใบแหลม ขอบริมใบยักย่อยละเอียด สกหรับก้านใบที่ติดกับลำต้นจะเป็นกาบ ก้านใบแต่ละก้านแยกออกเป็นก้านย่อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งแยกออกจากแขนงตามข้อ ลำต้น ทำให้เล็กครุฑฝอยมีใบเป็นพุ่มหนา

สรรพคุณ                  ราก    ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ


แหล่งอ้างอิง               http://area-based.lpru.ac.th
Comments