ลำเจียกชื่อวิทยาศาสตร์                                           Pandanus odorifer (forssk.) Knutze

ชื่อวงศ์                                                        PANDANACEAE

ชื่อทั่วไป                                                     ลำเจียก ลำปาง, ปะหนัน, รัญจวน, ลำจวน, เตยทะเล, การะเกด, ปาแนะ, กาแกด, ดอกกาบ

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                            1.ลำเจียก ไม้พุ่มขนาดย่อม โคนต้นมีรากอากาศแทงออกมา 
                                                                  2.ใบใหญ่ยาว ขอบใบเป็นจักมีหนามแหลมใต้ท้องใบมีแกนกลาง 
                                                                  3.ดอกออกกลางลำต้น กลิ่นหอม

สรรพคุณ                                                   ราก  ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้น้ำปัสสาวะพิการ

แหล่งอ้างอิง                                               http://www.luansamunpri.com
Comments