หญ้าหนวดแมวชื่อวิทยาศาสตร์                                        Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

ชื่อวงศ์                                                     LAMIACEAE

ชื่อทั่วไป                                                   อีตู่ดง (เพชรบูรณ์), บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์), พยับเมฆ (กรุงเทพฯ) เป็นต้น

ลักษณะทางพฤษศาสตร์                          ไม้ล้มลุก สูง 30-60 เซนติเมตร ลำต้นและกิ่งก้านเป็นสี่เหลี่ยม  ใบเดี่ยวแตกออกเรียงตรงข้ามกัน  มีรูปไข่หรือ
                                                                รูปข้าวหลามตัด กว้าง 2-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยห่างๆ โคน                                                                   ใบสอบ มีขอบเรียบ  ก้านใบยาว 1-2 เซนติเมตร มีขน ดอกออกเป็นช่อคล้ายฉัตรที่ปลายกิ่ง ยาว 10-15 เซนติเมตร
                                                                กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง งอเล็กน้อย กลีบดอกมีสีขาวหรือม่วง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นสองปาก                                                                    ปากบนมี 4 กลีบ ปากล่างมี 1 กลีบ มีลักษณะโค้งเป็นรูปช้อน ผลรูปขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร 
                                                                ตามผิวมีรอยย่น

สรรพคุณ                                                  ใบและก้าน รักษาอาการปัสสาวะขัด

แหล่งอ้างอิง                                             http://medplant.mahidol.ac.th
Comments