หนามเล็บเหยี่ยว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนามเล็บเหยี่ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์    Ziziphus oenoplia (L.) Mill.

ชื่อวงศ์                 RHAMNACEAE

ชื่อทั่วไป              หนามเล็บแมวเล็ดเหยี่ยวมะตันขอหมากหนาม (เหนือ)บักเล็บแมว (อีสาน)พุทราขอ(อุตรดิตถ์)หยับยิ่ว (ใต้) , พุทราป่า

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
เป็นไม้เถายืนต้นขนาดย่อม มีหนามแหลมคม  คล้ายเล็บเหยี่ยวเล็กๆทั่วทั้งต้น ใบเดี่ยวรูปทรงกลมรีเล็กน้อย เส้นกลางใบ เส้น ขอบเรียบท้องใบมีขนนุ่มสั้นๆ สีเขียวเข้ม ท้องใบสีอ่อนดอกเล็กๆกลมเป็นช่อ ผลกลมดิบสีเขียวเนื้อเป็นเลือก สุกสีดำ  รสหวานอมเปรี้ยว  เกิดตามป่าละเมาะทั่วไป  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีเล็บเหยี่ยวอีกชนิดหนึ่ง  ใบมีเส้นตามยาวสามเส้น ผิวสาก สีอ่อน

สรรพคุณ            ราก ขับปัสสาวะ

แหล่งอ้างอิง        http://samunpai2525.blogspot.com
Comments