แห้วหมู

Image result for แห้วหมู
ชื่อวิทยาศาสตร์                     Fimbristylis thomsonii Boeckeler

ชื่อวงศ์                                 CYPERACEAR

ชื่อทั่วไป                                ญ้าขนหมู

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 20-40 ซม. มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวแห้วไทย แตกแขนงลำต้นเป็นเส้นแข็งเหนียวอยู่ใต้ดินและงอกเป็นหัวใหม่ได้ ใบเดี่ยว จำนวนมาก แทงออกจากหัวกว้าง 2-6 มม. ยาว 5-20 ซม. ดอกช่อ คล้ายดอกหญ้า สีน้ำตาลแดง แตกแขนงเป็น 4-10 กิ่ง ก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยมตรง ผลเป็นผลแห้ง


สรรพคุณ                 ใช้หัวใต้ดิน   ขับเหงื่อและขับปัสสาวะ

แหล่งอ้างอิง               http://www.rspg.or.th
Comments