ว่านหางช้าง

  
ชื่อวิทยาศาสตร์                  Belamcanda chinensis  (L.) DC

ชื่อวงศ์                             IRIDACEAE

ชื่อทั่วไป                          Black Berry Lily, Leopard Flower

ลักษณะทางพฤษศาสตร์      

ไม้ล้มลุก สูง 0.6 - 1.2 เมตร มีเหง้าเลื้อยตามแนวขนานกับพื้นดิน ใบเดี่ยว แทงออกจากเหง้า เรียงซ้อนสลับ กว้าง 2 - 3 ซม. ยาว 30 - 45 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา ดอกช่อออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีส้มมีจุดประสีแดงกระจาย ผลแห้ง เมื่อแก่จะแตกอ้า และกระดกกลับไปด้านหลัง 

สรรพคุณ                       

  ราก เหง้าสด  - แก้เจ็บคอ  
                                      ใบ -  เป็นยาระบายอุจจาระและแก้ระดูพิการของสตรีได้ดี
                                      เนื้อในลำต้น  -  เป็นยาบำรุงธาตุ แก้โรคระดูพิการของสตรี-  ใช้บำบัดโรคต่อมทอนซิลอักเสบ-  ใช้เป็นยาถ่าย

แหล่งอ้างอิง                   
Comments