ส้มเช้า

  
ชื่อวิทยาศาสตร์              Euphorbia nerifolia L
 
ชื่อวงศ์                        EUPHORBIACEAE

ชื่อทั่วไป              ส้มเช้าชื่อนี้ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันอยู่แล้ว

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  

ไม้พุ่ม ขนาดใหญ่ สูง 4.5-6.0 ม. ลำต้นมีหนามเรียงเป็นแถว 5 แถว มียางสีขาวทุกส่วนของต้น

 ใบ ใบเรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง ใบเดี่ยวรูปไข่กลับหรือขอบขนานหรือรูปไข่กลับแกมรูปช้อน กว้าง 5-8 ซม. ยาว 15-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบตัด ใบอวบน้ำ หูใบเป็นหนาม

                                       ดอก ดอกช่อกระจุกออกที่กิ่งก้าน ดอกแยกเพศ ช่อย่อยเป็นช่อรูปถ้วย (cyathium) กลีบเลี้ยงและกลีบดอกลดรูป

                                        ผล ผลแห้งแตกได้เป็น 3 พู

สรรพคุณ                       

ใบส้มเช้านี้เอามาโขลกแล้วเอาไปพอกฝีก็ได้  ฝีจะยุบหายปวดได้  ถอนพิษหนองที่เกิดจากฝีได้อย่างชะงัดนัก  
ยางของต้นส้มเช้าก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ดี  แก้จุกเสียดก็ได้  ขับพยาธิก็ได้แก้บวม  แก้ม้ามย้อยเพราะเป็นไข้แล้วพุงโรออกมา  ช่วยขับถ่ายและช่วยย่อยอาหาร  ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ

แหล่งอ้างอิง                  http://www.il.mahidol.ac.th
                                  http://www.ajareeherb.com
Comments