เสนียด

  

ชื่อวิทยาศาสตร์                      Justicia adhatoda L.

ชื่อวงศ์                                 ACANTHACEAE

ชื่อทั่วไป                                โบราขาว (เชียงใหม่), หูหา (เลย), หูรา (นครปฐม, นครพนม), กุลาขาว บัวลาขาว บัวฮาขาว (ภาคเหนือ), โมรา เสนียดโมรา (ภาคกลาง), 
                                                        กระเหนียด (ภาคใต้), กระเนียด (ทั่วไป), ชิตาโหระ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), จะลึ้ม (ปะหล่อง), เจี่ยกู่เฉ่า ต้าปั๋วกู่ ยาจุ่ยฮวา (จีนกลาง) เป็นต้น

ลักษณะทางพฤษศาสตร์         

 ไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 เมตร
  ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่
   ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มีใบประดับย่อยสีเขียวหุ้มดอกย่อยที่ช่อดอก ดอกย่อยสีขาว กลีบดอกติดกัน แยกเป็น 2 ปาก
   ผล แห้งแตก

สรรพคุณ                              

ากใบ และดอก รสขม แก้หืด แก้ไข้ รากเป็นยาบำรุงปอด แก้วัณโรค ทำให้การหายใจดีขึ้น เคยมีการใช้ใบแห้งหั่นมวนเป็นบุหรี่สูบในโรคหืด แต่มีการระคายเคืองทางเดินอาหารเมื่อรับประทานขนาดสูงทำให้อาเจียนและท้องเดิน ใบมีสารวาสซิซีน (vasicine) และอนุพันธุ์ ซึ่งมีฤทธิ์ขยายหลอดลม

                                             เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ตำรับยาไทยใช้ใบเสนียดร่วมกับสมุนไพรอื่นเตรียมเป็นกระสายยาแก้เสมหะ


แหล่งอ้างอิง                        https://www.matichonweekly.com
Comments