พญามือเหล็ก

  


ชื่อวิทยาศาสตร์        Strychnos roborans A.W. Hill., S. lucide R. Br.

ชื่อวงศ์                        STRYCHNACEAE

ชื่อทั่วไป                     พญามูลเหล็กย่ามือเหล็ก (กระบี่)กะพังอาดเสี้ยวดูก (เหนือ)  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์   
 
                                    ลำต้น เป็นพรรณไม้ยืนต้นแกมเถาขนาดกลาง ลำต้นจะมีความสูงมาก
                                    ใบ จะออกตรงข้ามกัน แต่ไม่มีใบเลี้ยง ลักษณะใบจะโตเป็นรูปไข่ ผิวใบเป็นมันมีความยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตร คล้ายใบแสลงใจ
                                    ดอก จะออกเป็นช่อสวยงามมาก
                                    ผล จะมีลักษณะกลมโตเท่าผลส้มเกลี้ยง เป็นสีเหลืออ่อนแกมสีน้ำตาล ส่วนเมล็ดนั้นจะมีลักษณะคล้ายก้อนกรวดโต                                                                       ประมาณ 2.5 เซนติเมตร และมีขนสีน้ำเงินปกคลุม เมล็ดจะมีรสขมมาก และถ้าแก่จะแข็งมาก ผลหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ 12-24 เมล็ด

สรรพคุณ    

                  ใบ รสขมเมา กัดเสมหะในลำคอ ตัดไข้จับ ดับพิษไข้ แก้กระษัยเลือด แก้ไข้จับสั่น ฝนทาศีรษะเด็ก แก้ค้น แก้รังแค แก้ไข้ที่มีพิษร้อนให้                                            ละเมอเพ้อพก
                  ราก รสขมเมา แก้ไข้เรื้อรัง
                  แก่น รสขมเมา แก้พิษดีและโลหิต แก้ไข้จับ แก้ไข้ร้อน

แหล่งอ้างอิง
http://samunpai2525.blogspot.com/2011/03/blog-post_14.html
Comments