กันเกรา

Image result for กันเกรา   

ชื่อพื้นเมือง                มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ตะมะซูตำมูซู(มาเลย์, ภาคใต้) ตาเตรา (เขมร, ภาคตะวันออก), ตำเสาทำเสา (ภาคใต้)                          

ชื่อวิทยาศาสตร์            Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อวงศ์                     GENTIANACEAE

ชื่อสามัญ                  Tembusu

ลักษณะพฤกษศาสตร์     ไม้ต้น เปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกตามยาว ใบ เดี่ยว เวียนตามปลายกิ่ง ใบรูปรี โคนใบ

                             และปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อกระจะแยกแขนงตามซอกใบ                            
                            
ออกดอกหนาแน่นเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีขาวเมื่อบาน เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม                             
                             ผล ทรงกลม ผลอ่อนสีส้ม เมื่อแก่เต็มที่เปลี่ยนเป็นแดงอมส้ม ปลายผลมีติ่งแหลมสั้น เมล็ดขนาดเล็ก

ประโยชน์                  ใบ เแก้ไข้จับสั่น แก้หืด บำรุงธาตุ รักษาโรคผิวหนังพุพอง แก่น แก้ริดสีดวง แก้ท้องมาน แก้ลงท้อง                            
                            
มูกเลือด แก้แน่นอก ขับลม แก้ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังและร่างกาย เปลือกต้น แก้ไข้จับสั่น หืด                         
                             ไอ แน่นหน้าอกบำรุงโลหิตผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อนผล บำรุงธาตุ

ตำรับยา/วิธีใช้             แก่นไม้ต้มน้ำดื่มแก้หืดไอแน่นหน้าอกท้องอืดท้องเฟ้อ

Comments