กาหลงชื่อสมุนไพร:           กาหลง          

ชื่อวิทยาศาสตร์:      เสี้ยวดอกขาวเสี้ยวน้อย (เหนือ)กาเเจ๊ะกูโด (นราธิวาส)

ชื่อท้องถิ่น:            Bauhinia acuminata L.  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 2 ม. ใบเดี่ยว ทรงกลม ปลายจักเว้าลึกพับเข้าหากัน ออกเรียงสลับกัน ดอกช่อละ 5-8 ดอก ทยอยบานไล่กันไป กลีบดอกสีขาว 6 กลีบ ผล เป็นฝักแบนยาว เกิดตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และกิ่งตอน


ภาพที่1 ลักษณะวิสัย

ภาพที่2 ลักษณะของลำต้น

ภาพที่3 ลักษณะของใบ

ภาพที่4 ลักษณะของดอก
ภาพที่5 ลักษณะของฝัก

ภาพที่6 พรรณไม้แห้ง


สรรพคุณ: ดอก  รสสุขุม แก้ปวดศีรษะ ลดความดันโลหิต แก้เสมหะพิการ แก้เลือดออกตามไรฟัน


Comments