กระดูกไก่ขาว

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Justicia gendarussa Burm.f

ชื่อวงศ์            :  ARACEAE

ชื่อทั่วไป          :  Willow-leaved justicia

ลักษณะทางพฤษศาสตร์:ต้นกระดูกไก่ขาวจัดเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นพุ่มขนาดย่อม ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 3-4 ฟุต มีขนาดโตเท่าหัวนิ้วมือ ลำต้นและแผ่นใบสีเขียว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

สรรพคุณ:ใบสดใช้เป็นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก กระดูกร้าวหรือกระดูกหัก

แหล่งอ้างอิง :https://medthai.com/กระดูกไก่ขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Justicia gendarussa Burm.f

ชื่อวงศ์            :  ARACEAE

ชื่อทั่วไป          :  Willow-leaved justicia

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

     Justicia gendarussa is a much-branched, erect shrub growing from 70 - 150cm tall.
The plant is harvested from the wild for local use as a medicine and insect repellent. It is grown as an ornamental.

 

สรรพคุณ: (Properties) 

      The leaves and young shoots are antiperiodic, antispasmodic, cardiotonic, carminative, diaphoretic, emetic and febrifuge.  A decoction is used in the treatment of chronic rheumatism An infusion of the leaves is taken internally in the treatment of a wide range of conditions including pains in the head, paralysis of one side of the body and facial paralysis; lumbago, amenorrhoea, swellings, fevers, coughs, asthma, colics, eczema, cephalalgia, hemiplegia, facial paralysis, earache and hemicranias. 

ą
นางสาวกรุณาชนก ผลวัฒนะ,
14 มี.ค. 2560 06:53
Comments