กระดูกไก่ดำ

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์   : Justicia gendarussa Burm.f

ชื่อวงศ์               :  ACANTHACEAE

ชื่อทั่วไป            : Justicia vulgaris Nees

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  :  ต้นกระดูกไก่ดำ จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 90-100 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสีแดงเข้มถึงสีดำหรือเป็นสีม่วง เกลี้ยงมัน ลักษณะของลำต้นและกิ่งเป็นปล้องข้อ ดูคล้ายกับกระดูกไก่ โดยมีขนาดข้อของลำต้นยาวประมาณ 2.5-3 นิ้ว ส่วนข้อของปล้องกิ่งยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว ตามลำต้น กิ่งก้าน และใบมีสีแดงเรื่อ ๆ ต้นกระดูกดำเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและวิธีการเพาะเมล็ด ขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุย มักขึ้นเองตามริมลำธารในป่าดงดิบ

สรรพคุณน้ำคั้นจากใบใช้ผสมกับเหล้ากินช่วยแก้อาการช้ำใน แก้ปวดบวมตามข้อ หรือจะใช้น้ำคั้นจากใบทาแก้อาการปวดตามข้อก็ได้เช่นกัน 

แหล่งอ้างอิง : https://medthai.com/


กระดูกไก่ดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์   : Justicia gendarussa Burm.f

ชื่อวงศ์               :  ACANTHACEAE

ชื่อทั่วไป            : Justicia vulgaris Nees

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

Justicia gendarussa, commonly known as willow-leaved justicia is a small erect, branched shrub. It has been described as rare and endemic to India, though those claims are at least confusing, in the context of statements that the plant is widely used in various forms for many of its medicinal and insecticidal properties and that it is a quick-growing, evergreen forest shrub considered to be a native of China and distributed in Sri Lanka, India and Malaysia.

สรรพคุณ: (Properties)  

It is said to be useful in asthma, rheumatism and colics of children. It may have the potential to be the basis for a birth control pill for men. Clinical tests are being conducted in Indonesia.

 

Comments